Podkładka jabłoniGenewa G41

Specyfikacja

Podkładka wegetatywna o wzroście zbliżonym do pigwy A. Bardzo dobrze rozmnaża się w mateczniku. Wykazuje też większą zgodność zrastania z odmianami gruszy w porównaniu z innymi typami pigwy. Z odmianami z którymi wykazuje niezgodność, wymaga stosowania pośredniej.

Jest dostatecznie wytrzymała na mróz, ale w bezśnieżne i mroźne zimy może przemarzać.

Ma większe wymagania glebowe od podkładki Kaukaskiej. Wymaga stosowania podpór. Rośliny na niej zaszczepione owocują corocznie i obficie oraz wcześnie rozpoczynają okres owocowania.

Wigor

-brak informacji-

Pochodzenie

okolice Tarnowa, Polska

Odporność / Tolerancja

Podatność na zarazę ogniową mniejsza niż innych typów

Galeria produktu

Nie drukuj niepotrzebnie. Miej na uwadze środowisko.