Podkładka jabłoniMalus MM106

Specyfikacja

Ze względu na znacznie szybszy wzrost kłącza MM106 w porównaniu do M9T337, kłącze to nadaje się do gleb o niższym potencjale wzrostu.

Wigor

Potencjał wzrostu kłącza MM106 jest znacznie wyższy niż potencjał kłącza M9. Poprzez użycie kłącza MM106, potencjał wzrostu sadzonki może zostać zredukowany o 70% (w porównaniu do 40% przy użyciu kłącza M9 T337).

Pochodzenie

Stacja badawcza Malling East. Krzyżówka typów M o umiarkowanym potencjale wzrostu.

Odwzorowanie potencjału wzrostu podkładek MM106

Sadzonka • • • 100%
MM106 • • • 70%
M7 • • • 60%
M26 • • • 50%
G41 • • • 47%
M9 RN 29 • • • 45%
G 11 • • • 43%
M9 T337 / B9 • • • 40%
M9 FL 56 • • • 35%
M27 • • • 30%

Galeria produktu

Nie drukuj niepotrzebnie. Miej na uwadze środowisko.