Podkładka jabłoniMalus B9

Specyfikacja

Kłącze B9 dobrze znosi srogie zimy i jest mniej wrażliwe na suszę niż M9 T337. Dzięki tym cechom, kłącze B9 wpasuje się idealnie w chłodne regiony, w których gleby są mniej odporne na suszę. Co więcej, kłącze to wyróżnia się okazałymi, czerwonymi liśćmi.

Wigor

Porównywalny z M9 T337.

Pochodzenie

Budagovski 9 (B9) to kłącze rosyjskiego pochodzenia.

Odporność

Podkładka odporna na zarazę ogniową.

Odwzorowanie potencjału wzrostu podkładek B9

Sadzonka • • • 100%
MM106 • • • 70%
M7 • • • 60%
M26 • • • 50%
G41 • • • 47%
M9 RN 29 • • • 45%
G 11 • • • 43%
M9 T337 / B9 • • • 40%
M9 FL 56 • • • 35%
M27 • • • 30%

Galeria produktu

Nie drukuj niepotrzebnie. Miej na uwadze środowisko.