Podkładka czereśniColt

Specyfikacja

Podkładka Colt należy do najpopularniejszych podkładek dla czereśni. Dobrze wpływa zarówno na zdrowotność drzew jak i jakość owoców. Drzewa na Colcie wchodzą w okres owocowania w 3-cim lub 4-tym roku po posadzeniu. Proces ten można przyspieszyć poprzez słabe cięcie i przyginanie pędów, co powoduje większą inicjację pąków kwiatowych oraz przyspiesza owocowanie drzew. Colt sprzyja lepszemu plonowaniu, niż w przypadku podkładek czereśni ptasiej czy F12/1, przy porównywalnej jakości owoców.

‘Colt’ jest podkładką efektywnie pobierającą magnez oraz wapń z gleby. Często w pierwszych latach po posadzeniu, drzewa szczepione na innych podkładkach, zwłaszcza na glebach lekkich i przepuszczalnych, wykazują widoczne objawy deficytu magnezu. U czereśni na podkładce ‘Colt’ zjawisko to w ogóle nie występuje lub pojawia się w minimalnym stopniu.

’Colt’ należy do grona nielicznych podkładek wegetatywnych. Bardzo dobrze rozmnaża się w mateczniku metodą tradycyjną przez odkłady poziome. W zależności od pielęgnacji matecznika i sezonu, z jednej rośliny można uzyskać 10, a nawet więcej, dobrze ukorzenionych pędów.
Podkładki po wysadzeniu do szkółki szybko osiągają parametry niezbędne do okulizacji.

Wigor

-brak informacji-

Pochodzenie

-brak informacji-

Odporność / Tolerancja

Istotnym atutem podkładki jest także wysoka odporność na choroby wirusowe. Wykazuje większą odporność na drobną plamistość liści drzew pestkowych niż siewka czereśni ptasiej, zaś wrażliwość obu podkładek na guzowatość korzeni jest podobna. 'Colt’ charakteryzuje się także podobną wrażliwością na raka bakteryjnego, jak czereśnia ptasia czy 'F 12/1′. Wyniki badań laboratoryjnych wskazują na niską odporność 'Colta’ na mróz. W bezśnieżne zimy może dochodzić do przemarznięcia systemu korzeniowego

Galeria produktu

Nie drukuj niepotrzebnie. Miej na uwadze środowisko.