Tylko
wysokiej
jakości
komponenty

W sezonie 2021/2022 zrealizowaliśmy:

Roślin owocowych
dostarczonych do naszych
Klientów!
Roślin
usługowo zaszczepionych
/wysortowanych
odmian
licencyjnych
w produkcji
roślin
w produkcji
kontraktowanej
– udział podkładki G11
w produkcji
drzew jabłoni